Aktualności

Zachęcamy do wzięcia udziału w Plebiscycie PODGIK ogłoszonym przez GUGIK 2020-01-28 10:18:4
W związku z ogłoszonym przez GUGIK plebiscytem na Najlepszy PODGiK w Polsce zachęcamy do wzięcia udziału w plebiscycie i oddania głosu. Szczegółowe informacje na temat plebiscytu oraz serwis do głosowania znajdą Państwo na stronie: https://integracja.gugik.gov.pl/plebiscyt/.

Funkcjonalności iGeoMap w powiatowym portalu mapowym 2017-04-27
W dniu 27 kwietnia 2017r. w miejsce działającego do niedawana apletu Javy iGeoMap uruchomiono jego funkcjonalności w postaci dedykowanego modułu iGeoMap umieszczonego w powiatowych portalach mapowych. Dostęp do funkcjonalności można włączyć na pasku narzędziowym klikając na pozycji "Portal ogólny", co da możliwość przełączenia na "Portal geodezyjny - iGeoMap" jak przestawiono to na poniższym rysunku.Uaktywnienie portalu iGeoMap skutkuje pojawieniem sie dodatkowych funkcji specjalistycznych związanych z obsługą prac geodezyjnych. Zestaw tych funkcji zawiera obecnie: zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz wyszukiwanie punktów osnowy i zakresów prac geodezyjnych. Będzie się on zmieniał wraz z upływem czasu. Pozycja "Zgłoszenie pracy geodezyjnej", której uruchomienie startuje bezpośrednio od utworzenia markera, a po jego zatwierdzeniu przechodzi automatyczne do edycji parametrów pracy. Stary sposób zgłaszania związany z markerem przez "Wyślij zakres do ODGIK" pozostał niezmieniony.Domyślnie portal startuje z wybraną opcją "Portal ogólny", a przy kolejnych odwiedzinach następuje automatyczne zapamiętywanie, która wersja portalu była ostatnio wybrana przez użytkownika i następne uruchomienie wystartuje portal w tej zapamiętanej wersji. Pozostałe zmiany wprowadzone zmiany, to:
zmiana lokalizacji przycisku "Drzewko warstw" - teraz jest to pierwsza ikona na pasku
zastąpienie przycisku "Zgłoś uwagi" nową ikoną
przeniesienie zakupu danych - wydruku mapy zasadniczej do menu związanego z nowym przyciskiem

Od 16 kwietnia 2017r. obsługa prac tylko przez portal wejherowski.e-mapa.net 2017-04-04
Niniejszym informujemy, że od 16 kwietnia 2017r. zostanie wyłączone funkcjonowanie apletu iGeoMap, za pomocą którego mieliście Państwo dostęp do danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wszystkie dotychczasowe funkcjonalności apletu iGeoMap są już dostępne w portalu mapowym www.wejherowski.e-mapa.net i w związku z tym prosimy Państwa o rozpoczęcie korzystania z tego właśnie portalu. W przypadku problemów lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wyłączenie iGeoMap podyktowane jest z zaprzestaniem obsługiwania apletów Javy przez kolejnych producentów przeglądarek internetowych.

Zamawianie wydruku mapy według stanu archiwalnego 2016-09-20
20 września br. w serwisie wejherowski.e-mapa.net została uruchomiona nowa usługa, umożliwiająca obywatelom zamawianie przez internet wydruków map zasadniczych wg stanu archiwalnego. Mapy uzyskuje się w postaci plików PDF, o parametrach (format papieru, kolorystyka) zadeklarowanych przez zamawiających. Link do pliku z przygotowaną mapą przesyłany jest użytkownikowi e-mailem po dokonaniu stosownej opłaty, co realizuje się z wykorzystaniem mechanizmów płatności internetowych.Usługa dostępna jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, a czas oczekiwania na mapę wynosi na ogół kilkanaście minut. Opłaty wynikają z rozporządzenia Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nowe zasady internetowego zgłaszania prac w powiecie wejherowskim 2014-10-09
W dniu 9 października 2014r., o godzinie 10:00 wprowadzono na nowych zasadach internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK w powiecie wejherowskim. Niezbędne płatności konieczne do zrealizowania zgłoszenia i pobrania materiałów realizowane są za pomocą usługi PayU. Szczegóły związane z aktualną procedurą internetowego zgłaszania prac znajdują się w udostępnionym pliku.

Przywrócono internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych 2014-07-11
Informujemy, że przywrócono internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych przez Internet za pomocą serwisu iGeoMap/ePODGiK i w okresie przejściowym będzie ono dalej funkcjonować na niezmienionych zasadach.

Zmiana wersji oprogramowania Ośrodek 2014-07-10
W związku ze zmiana wersji oprogramowania Ośrodek od godziny 14.30 dnia 11 lipca 2014 do zakończenia tych prac odbiór prac geodezyjnych zgłaszanych drogą internetową zostaje wstrzymany więcej

II Etap plebiscytu Geoforum 2013-05-10
Dziękujemy za głosy oddane na nasz ośrodek w I etapie plebiscytu na najlepszy PODGiK. Od dziś rozpoczął się II etap plebiscytu. Zapraszamy do głosowania na stronie GEOFORUM.

Uruchomienie GEO-MAP ver. 10 2012-11-15

Od 2 stycznia 2013r. w powiecie wejherowskim zostanie wprowadzony system GEO-MAP w wersji 10.00. Informujemy o tym z wyprzedzeniem, gdyż do odczytania wydawanych plików konieczny będzie GEO-MAP w wersji min. 10.00. Starsze wersje oprogramowania niestety nie będą mogły przeczytać nowych plików. Szczegółowe informacje dotyczące nowej wersji GEO-MAP znajdą Państwo pod niniejszym linkiem.


Nowe asortymenty przy zgłaszaniu prac geodezyjnych 2012-11-15

Przy internetowym zgłaszaniu prac geodezyjnych można od 15 listopada 2012r. korzystać z nowych asortymentów. Są to:

  • podział,
  • rozgraniczenie,
  • wznowienie znaków granicznych.

Asortymenty te wyodrębniono z funkcjonującego dotychczas asortymentu praca prawna, który nadal będzie wykorzystywany do prac, które nie kwalifikują się do wyodrębnionych asortymentów (tzn. podział, rozgraniczenie czy wznowienie znaków granicznych).

Wprowadzenie nowych asortymentów prac geodezyjnych jest częścią przygotowań, które poprzedzają wprowadzenie wersji 10 systemu GEO-MAP. O terminie wprowadzenia nowej wersji poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.


Ośrodek w dniach 29.02.2012 - 09.03.2012 będzie NIECZYNNY 2012-02-14
Informujemy, że w dniach 29.02.2012-09.03.2012 Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Wejherowie będzie nieczynny z powodu remontu. Jednocześnie informujemy, że pozyskiwanie danych oraz zgłaszanie robót przez internet odbywać się będzie bez zakłóceń.

Wydawanie zeskanowanych operatów 2011-11-18

Od 18 listopada 2011 roku automat obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych rozpoczął wydawanie operatów geodezyjnych w postaci plików PDF, analogicznie jak miało to miejsce w przypadku prac zgłaszanych tradycyjnie w PODGIK.

Operaty dla danej pracy wydawane są w przypadkach, gdy w obszarze zgłoszonej pracy geodezyjnej istnieją prace archiwalne, a operat dla nich został już zeskanowany.


ePODGiK Innowacyjną Usługą w konkursie Liderzy Innowacji 2009 2009-12-17
Usługa ePODGiK firmy GEO-SYSTEM Sp. z o.o. została laureatem mazowieckiej i krajowej edycji konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji - 2009" w kategorii firma mikro.
Konkurs organizowany jest przez Fundację Rozwoju i Innowacji, a jego ideą jest propagowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym. Konkurs ma charakter otwarty i zasięg ogólnopolski.
Wyróżnienie to zbiegło się w czasie z niedawnym przekroczeniem 30 tys. prac geodezyjnych zgłoszonych z wykorzystaniem tej usługi.


Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 stycznia 2009